Zber a zhodnocovanie bioodpadov.

Bio Energie logo

Ponúkame Vám zber, odvoz a ekologickú likvidáciu bioodpadov.

Sample Image

Kuchynské odpady

Firma Bio energie s.r.o. ponúka riešenie  v zbere, odvoze a ekologickej likvidácii starých kuchynských olejov a odpadov zo zvyškov jedál (BRO).  Ponúkané služby sú určené pre všetky druhy stravovacích a gastro zariadení. Našim zákazníkom taktiež poskytujeme okamžité a aktuálne informácie o zmenách v zákone ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva.
Na tieto druhy odpadov sa vzťahuje súčasná platná legislatíva, ktorá ukladá reštauráciám a všetkým stravovacím zariadeniam povinnosť zabezpečiť ekologickú likvidáciu v súlade z platným zákonom.

Zber, odvoz a samotná ekologická likvidácia starých kuchynských olejov a zvyškov jedál môže vykonávať iba oprávnená firma ktorá spĺňa všetky zákonné povinnosti na vykonávanie takejto činnosti.
Každému nášmu zákazníkovi pri podpise zmluvy odovzdáme zbernú nádobu s objemom podľa jeho požiadaviek.  Zozbieraný starý olej a biologický odpad z kuchyne je odvážený a odobraný našim pracovníkom v pravidelných intervaloch priamo z vašej prevádzky. Zároveň je poskytnutá ďalšia prázdna, čistá zberná nádoba.

Pri každom odvoze je vystavený doklad o prevzatom množstve. Doklad slúži zákazníkovi pri kontrole ako dôkaz o ekologickom a zákonnom zlikvidovaní biologicky rozložiteľného odpadu.
Firma Bio energie  s.r.o. je držiteľom všetkých potrebných povolení pre zber, prepravu a likvidáciu kuchynských odpadov kategórie 3.

 
Kuchynské odpady
 

Sample Image

Sample Image

Nové kuchynské oleje

V rámci poskytovania komplexných služieb ponúkame našim zákazníkom pravidelné zásobovanie novými kuchynskými olejmi a tukmi.
Dodávanie nových kuchynských olejov a tukov nie je závislé od zberu starých olejov.
Ochotne a bezplatne dodáme potrebné množstvo  nového oleja kedykoľvek si to zákazník bude priať.
V našej ponuke sú rôzne druhy rastlinných olejov a tukov

Potravinárske suroviny

Distribúcia potravinárskych surovín je jednou z ďalších služieb ktorou zabezpečujeme našim zákazníkom spoľahlivý servis.
Našou snahou je aj minimalizovať vaše finančné a časové náklady.Všetky produkty v našej ponuke dodávame priamo do vašich prevádzok.
Je našim záväzkom vyberať spoľahlivých dodávateľov pre všetky suroviny ktoré ponúkame.
V súčasnosti sa v našej ponuke nachádzajú nasledovné suroviny.

 

Sample Image

Energie

Slnko predstavuje takmer nevyčerpateľný zdroj, ktorý nám zadarmo ponúka obrovské množstvo energie.

Energia zo slnka môže byť využitá priamo pomocou fotovoltaického panelu, na výrobu elektrickej energie, alebo solárnim panelom na priami ohrev vody.

Naša firma ponúka predaj a kompletné inštalácie fotovoltaickích a veterných elektrární ale aj ich kombinácie.

Takto získaná elektrická energia môže byť využitá priamou spotrebou, alebo ohrevom vody.

Ak uvažujete nad vlastnou elektrárňou vo vašom rodinnom dome, na chate alebo priemyselnom objekte, naša firma má pre vás riešenie, ktoré vám pomôže zrealizovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem