Projekt kompostárne

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:

Kompostáreň Veľké Lovce – BIO energie s.r.o. po doplnení

 

Cieľ projektu:

Projekt sa zameriava na vybudovanie základných kapacít pre kompostovanie kuchynského a reštauračného odpadu (kat. 3) v Nitrianskom kraji s predpokladanou pôsobnosťou zariadenia aj pre iné regióny SR. Projekt bude realizovaný v rámci podaktivity OP KŽV d) Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom projektu je riešiť nevyhovujúci stav spracovávania odpadov v regióne a jeho realizáciou sa prispeje ku zvýšenej miere zhodnocovania kuchynského odpadu v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009. Služby kompostárne by boli vhodnou možnosťou pre spracovanie odpadu pre všetkých producentov kuchynského a reštauračného odpadu prevažne z Nitrianskeho kraja, predovšetkým pre reštaurácie, stravovacie zariadenia a kuchyne, vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach. Kompostáreň bude realizovaná v obci Veľké Lovce a jej maximálna ročná kapacita pre spracovanie kuchynského a reštauračného opdadu bude predstavovať 100 ton. S ohľadom na predpokladaný postupný nárast reálne spracovaného dopadu na maximálnu kapacitu zariadenia (100 ton ročne) prognózujeme, že priemerné vyťaženie zariadenia počas úvodných piatich rokov prevádzky bude predstavovať priemerne 75 ton ročne. Plné vyťaženie kompostárne predpokladáme až okolo tretieho až štvrtého roku jej prevádzky. Vytvorený hygienizovaný substrát bude v prípade zapracovania do pôdy vhodný pre použitie v rámci druhého životného cyklu ako sekundárny zdroj živín v rámci rastlinnej výroby v regióne.

 

Kontrahovaná výška NFP: 60 393,65 €

 

www.op-kzp.sk

www.sazp.sk www.minv.sk www.siea.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

 

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem